Logopedie

V mateřské škole pracují 2 logopedičtí asistenti, vzhledem k narůstajícím problémů v této oblasti, kteří dětem intenzivně pomáhají v prevenci logoped. vad, eventuálně s jejich následným odstraněním. Vždy na začátku školního roku provedou paní učitelky u dětí logopedickou diagnostiku – tzv. depistáž, s jejímiž výsledky seznámí rodiče, eventuálně doporučí možná řešení nápravy logopedické vady.

Rodičům je nabídnuta možnost navštěvovat kroužek „logopedie“ 1x týdně, kde s dětmi pracuje vždy jedna z logopedických asistentek z MŠ, popřípadě doporučena pravidelná návštěva klinického logopeda. Vše je pod záštitou klinické logopedky Mgr. Marcely Ševelové, se kterou jsou všechny alternativy nápravy logopedických vad ze strany logopedických asistentek pravidelně konzultovány.