Logopedie

V mateřské škole pracují 4 logopedičtí asistenti, vzhledem k narůstajícím problémů v této oblasti, kteří dětem intenzivně pomáhají v prevenci logoped. vad, eventuelně s jejich následným odstraněním. Vždy na začátku školního roku provedou paní učitelky u dětí logopedickou diagnostiku – tzv. depistáž, s jejímiž výsledky seznámí rodiče, eventuelně doporučí možná řešení nápravy logopedické vady.

Rodičům je nabídnuta možnost navštěvovat kroužek „logopedie“ 1x týdně, kde s dětmi pracuje vždy jedna z logopedických asistententek z MŠ, popřípadě doporučena pravidelná návštěva klinického logopeda. Vše je pod záštitou pedagogicko psychologické poradny v Kroměříži – přesněji paní magistrou Blankou Jurtíkovou, klinickou logopedkou, autorkou mnoha publikací např. logopedického časopisu Kolotoč aj., se kterou jsou všechny alternativy nápravy logopedických vad ze strany logopedických asistentek pravidelně konzultovány.