2. třída „SRDÍČKA“

Provoz o letních prázdninách: Od 1.7.-31.7.2021 a 30.-31.8.2021 bude MŠ UZAVŘENA.
Telefon pro omlouvání dětí od 6,30 do 8,00 hodin: 774 435 28

NOVĚ k dispozici třídní Email:

srdicka@msmilicova.cz

EMAIL SLOUŽÍ K VÝMĚNĚ INFORMACÍ, NÁVRHŮ A PODNĚTŮ. NIKOLIV K OMLOUVÁNÍ DĚTÍ.

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

Naším cílem je třída plná pohody – SRDÍČKOVÁ, jejíž záměry jsou prováženy vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás. Děti ve třídě máme 3-5 leté. Zapsáno je 27 dětí.

Hlavním pedagogickým záměrem třídy je osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě. Snažíme se rovněž rozvíjet kulturně estetické dovednosti, řečové schopnosti. Děti se učí v této třídě zvládat základní pohybové dovednosti i prostorovou orientaci, koordinovat pohyby a sladit pohyb s rytmem i hudbou. Naší snahou je průběžně seznámit děti s různými výtvarnými technikami a novinkami v oblasti estetické.

Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován ve všech činnostech a situacích, které mají charakter hry.

Provoz třídy je od 6,30 hodin do 16. hodin.

Od 16. hodin jdou děti do třídy, která má daný týden do 16,30 hodin. Informace o třídě bude vyvěšena na dveřích třídy.

Třídní učitelky: Hana Postavová
Karolína Trunkátová

                                                                                                                                              Úklid zajišťuje paní uklízečka: Kamila Ondíková