2. třída „SRDÍČKA“

Telefon pro omlouvání dětí od 6,30 do 8,00 hodin: 774 435 285

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

Naším cílem je třída plná pohody – SRDÍČKOVÁ, jejíž záměry jsou prováženy vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás. Děti ve třídě máme 3-4 leté. Zapsáno je 25 dětí.

Hlavním pedagogickým záměrem třídy je osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě. Snažíme se rovněž rozvíjet kulturně estetické dovednosti, řečové schopnosti. Děti se učí v této třídě zvládat základní pohybové dovednosti i prostorovou orientaci, koordinovat pohyby a sladit pohyb s rytmem i hudbou. Naší snahou je průběžně seznámit děti s různými výtvarnými technikami a novinkami v oblasti estetické.

Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován ve všech činnostech a situacích, které mají charakter hry.

Provoz třídy je od 6,30 hodin do 15. hodin. Vzhledem k tomu, že ve třídě pracuje ředitelka školy, která má snížený počet hodin přímé výchovné práce.

Od 15. hodin jdou děti do třídy, která má daný týden do 16,30 hodin. Informace o třídě bude vyvěšena na dveřích třídy.

Třídní učitelky: Hana Postavová
Marta Ševčíková

                                                                                                                                              Asistentka pedagoga:  Božena Plačková