2. třída „SRDÍČKA“

Telefon pro omlouvání dětí od 6,30 do 8,00 hodin: 774 435 285

NOVĚ k dispozici třídní E-mail:

srdicka@msmilicova.cz

E-MAIL SLOUŽÍ K VÝMĚNĚ INFORMACÍ A K OMLOUVÁNÍ DLOUHODOBÉ ABSENCE DÍTĚTE.

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

Naším cílem je třída plná pohody – SRDÍČKOVÁ, jejíž záměry jsou prováženy vším, co je pro život člověka nejcennější – darem rozdávat, zahřívat teplem citů a lásky ke všem kolem nás. Děti ve třídě máme 3-5 leté. Zapsáno je 27 dětí z toho 14 dívek a 13 chlapců.

Hlavním pedagogickým záměrem třídy je osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě. Snažíme se rovněž rozvíjet kulturně estetické dovednosti, řečové schopnosti. Děti se učí v této třídě zvládat základní pohybové dovednosti i prostorovou orientaci, koordinovat pohyby a sladit pohyb s rytmem i hudbou. Naší snahou je průběžně seznámit děti s různými výtvarnými technikami a novinkami v oblasti estetické.

Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován ve všech činnostech a situacích, které mají charakter hry.

Provoz třídy je od 6,00 hodin do 16,30 hodin.

                                                          Třídní učitelky:             Hana Postavová        Karolína Trunkátová

                                                          Asistent pedagoga:      Michaela Menšíková

                                      Úklid zajišťuje paní uklízečka:    Kamila Ondíková