6. třída „Hvězdičky“

Telefon pro omlouvání dětí od 6,30 do 8,00 hodin: 774 667 285

Třídní email: hvezdicky@msmilicova.cz  Tento email slouží k výměně informací, návrhů a podnětů. 

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

Ve třídě „Hvězdičky“ je zapsáno celkem 27 dětí ve věku 4-5 let. Třída je složena ze 13 chlapců a 14 dívek.

„Děti se potřebují učit, potřebují si hrát a co je nejdůležitější – potřebují se smát…“

Naším společným úkolem je doplňovat rodinnou výchovu. Vytváříme dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Nabízíme vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se děti cítí bezpečně, radostně, baví se a zaměstnávají přirozeným dětským způsobem.

V naší třídě se společně učíme hrát si, cvičíme a protahujeme si tělo, povídáme si a rozvíjíme si svou slovní zásobu pomocí pohádek, básniček a písniček doprovázených klavírem, flétnou či kytarou. Rozvíjíme svou představivost a jemnou motoriku tvořením a kreslením. Dbáme na dodržování pravidel správného chování, které jsme si společně stanovili. Učíme se být zdvořilí, nezapomínat pozdravit a poděkovat. V sebeobsluze jsme již téměř samostatní, oběd si zvládáme přinést ke stolu samostatně, učíme se postupně stolovat příborem. Naše třída je upovídaná a kamarádská. Každý jsme jiný, a přesto si všichni navzájem pomáháme. Rádi chodíme na školní zahradu i do okolí mateřské školy. Cvičíme v nedaleké Sokolovně a ve Sportcentru Malenovice. Zúčastňujeme se akcí pořádaných mateřskou školou. Děti po prázdninách odcházejí do třídy „Rybičky“ a „Žabičky“. Vzdělání dětí probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem.

Od 6.00 – 6.30 hod. se scházíme ve třídě „Sluníček“ v hlavní budově. Provoz naší třídy je organizován od 6.30 – 15.00 hodin v horním podlaží vedlejší budovy. Od 15.00 – 16.00 hodin jsou děti ve třídě, která daný týden uzavírá školku, od 16.00 – 16.30 se rozchází ze třídy „Sluníček“. Informace jsou vždy vyvěšeny na dveřích třídy.

Třídní učitelky:

Marta Ševčíková

Zuzana Marušáková

Asistent pedagoga:

Ivana Krystýnková