6. třída „Hvězdičky“

Telefon pro omlouvání dětí od 6,30 do 8,00 hodin: 774 667 285

Třídní email: hvezdicky@msmilicova.cz  Tento email slouží k výměně informací, k  dlouhodobému omlouvání dětí. 

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

Třídu Hvězdičky navštěvuje celkem 26 dětí ve věku 5 – 6 let.  Třída je složena z 14chlapců a 12dívek.

Hravou formou děti připravujeme na vstup do školy, snažíme se vytvořit pro ně dobré předpoklady pro pokračování ve  vzdělávání tím, že maximálně podporujeme individuální možnosti dětí. Spolupracujeme s místními základními školami a také ZUŠ. Předškolním dětem jsou nabízeny aktivity jako plavání, sportovní mimoškolní aktivity, kulturní akce, vycházky do lesa i okolí, snažíme se vzdělávat také v  přírodě, cvičíme v Sokolovně, navštěvujeme knihovnu a jiná zajímavá místa.  Nabízíme vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se děti cítí bezpečně, radostně, baví se a zaměstnávají přirozeným dětským způsobem.

Snažíme se, aby děti získaly maximální samostatnost, aby si vybudovaly sebedůvěru a jistotu, aby se naučily spolupracovat a navazovaly  sociální kontakty.  Zaměřujeme se také na jemnou motoriku, na kvalitu výslovnosti, matematickou pregramotnost, pohybové dovednosti. Celkově se snažíme děti připravit na vstup do školy. Dbáme na dodržování pravidel správného chování. 

Každý jsme jiný, ale přesto si vzájemně pomáháme, učíme se, hrajeme si a smějeme se. 

Od 6.00 – 6.30 hod. se scházíme ve třídě „Sluníček“ v hlavní budově. Provoz naší třídy je organizován od 6.30 – 15.00 hodin v horním podlaží vedlejší budovy. Od 15.00 – 16.00 hodin jsou děti ve třídě, která daný týden uzavírá školku, od 16.00 – 16.30 se rozchází ze třídy „Sluníček“. Informace jsou vždy vyvěšeny na dveřích třídy.

Třídní učitelky:

Marta Ševčíková

Zuzana Marušáková

Asistent pedagoga: Lucie Mynářová