3. třída „Rybičky“

Telefonní číslo na omlouvání dětí do třídy je 777 221 653, vždy od 6,40 do 7,55 hod.  Email  k omlouvání dětí neslouží.

PŘEDSTAVENÍ 3. TŘÍDY RYBIČEK

Učitelky: Zdeňka Mikešová a Marie Hanačíková

Asistentka pedagoga: Božena Plačková

Ve třídě je zapsáno 27 dětí. Z nich má 11 dětí odloženou školní docházku, zbylých 16 by po absolvování školního roku mělo nastoupit do základní školy.

Dětský kolektiv tvoří 14 chlapců a 13 dívek. Jeden chlapec má přidělenou asistentku pedagoga.

Na vstup do školy připravujeme děti systematicky. Klademe důraz na plnění Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a úzkou spolupráci s rodiči.

Zajišťujeme logopedickou péči, grafomotorická cvičení, plavání, školu v přírodě. V rámci „dílniček“ navštěvujeme několikrát do roka 11.ZŠ, 8.ZŠ a ZUŠ v Malenovicích. Zúčastňujeme se akcí pořádaných mateřskou školou – kin, divadel, koncertů, návštěv knihoven, dopravního hřiště, Nikafitu, apod. Udržujeme celoročně tradice v souladu se Školním vzdělávacím programem. Mimo jiné se snažíme děti motivovat ke zpěvu a pozdější hře na hudební nástroj. Využíváme různé výtvarné techniky k rozvíjení výtvarných činností.

Pro každé dítě s odloženou školní docházkou máme navíc připravenou sérii 34 pracovních listů s metodicky propracovanou řadou grafomotorických cvičení. Do procvičování grafomotoriky zapojíme v průběhu školního roku také rodiče formou zadávaných domácích cvičení.

Fotogalerie zde

Kalendář akcí