1. třída „Sluníčka“

 Telefon pro omlouvání dětí od 7.00 do 7.55 hodin 732 338 979.

NOVĚ k dispozici třídní e-mail:

slunicka@msmilicova.cz

E-MAIL SLOUŽÍ K VÝMĚNĚ INFORMACÍ A K OMLOUVÁNÍ DLOUHODOBÉ ABSENCE DÍTĚTE. 

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

V naší třídě je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 25 dětí ve věku 2 – 3 let. Klademe vysoké nároky na organizaci, vzájemnou spolupráci obou učitelek a rodičů v zájmu společného výchovně-vzdělávacího působení. Úzká spolupráce s rodinou je důležitá  pro vytvoření podmínek provázanosti režimu tak malých dětí v rodině a mateřské škole.

Hlavním cílem je postupné zvládání adaptačního programu, kdy se děti učí začlenit do kolektivu vrstevníků.  Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte a největší prostor ponecháváme volné hře a pohybovým aktivitám. 

Velmi důležitým pedagogickým záměrem je naučit děti hrát si. Hra je pro dítě předškolního věku nejpřirozenější činností. Poskytuje mu emocionální citové uspokojení a má velký význam pro jeho celkový rozvoj.  Individuálně podporujeme aktivitu dětí, jejich zvídavost, snahu po objevování. Děti fyzicky ani psychicky nepřetěžujeme. 

Vytváříme základy osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy,  respektování pravidel při hře i v dalších denních činnostech.  Vytváříme základy společenských návyků (pozdravit, poděkovat, poprosit), hygienických návyků (mytí rukou, stolování), sebeobslužných návyků (oblékání a svlékání oblečení).

Třídní učitelky:    Věra Kolečkářová, Jana Ondryášová  

Asistentka:  Ivana Sucháčková

Uklízečka:   Kamila Ondíková

Motto třídy Sluníček:

Máme rádi sluníčko, pojď k nám, kluku, holčičko!

Všichni se tu rádi máme, navzájem si pomáháme.

 

 

 

 

 

 

 

    . hromadnémBub