1. třída „ SLUNÍČKA“

Prázdninový provoz: 1.7. – 31.7.2021 a 30.8.,31.8.2021 je MŠ uzavřena

Telefon pro omlouvání dětí od 6,30 do 8,00 hodin: 732 338 979

třídní Email: slunicka@msmilicova.cz

!EMAIL NESLOUŽÍ K OMLOUVÁNÍ DĚTÍ! Bude sloužit k výměně informací, podnětů, návrhů, fotografií, atd.

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

V naší třídě je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 25 dětí ve věku od 2 – 3 let. Klademe vysoké nároky na organizaci, vzájemnou spolupráci obou učitelek a rodičů v zájmu společného a vzdělávacího působení. Důležitá je úzká spolupráce s rodinou a vytvoření podmínek pro zajištění provázanosti režimu tak malých dětí v rodině a mateřské škole.

Hlavním cílem naší třídy je postupné zvládání adaptačního programu, kdy se děti učí začlenit se do kolektivu vrstevníků.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte a největší prostor ponecháváme volné hře a pohybovým aktivitám.

Velmi důležitým pedagogickým záměrem je naučit děti hrát si. Hra je pro dítě předškolního věku nejpřirozenější činností. Dítěti poskytuje emocionální citové uspokojení a má velký význam pro jeho celkový rozvoj.

Individuálně podporujeme aktivitu dětí, jejich zvídavost, snahu po objevování. Děti fyzicky ani psychicky nepřetěžujeme.

Vytváříme základy osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy, základních pravidlech při hře a dalších denních činnostech, základy společenských návyků (pozdravit, poděkovat, poprosit), hygienických návyků (mytí rukou, stolování), sebeobslužných návyků (oblékání, svlékání oblečení).

Třídní učitelky: Věra Kolečkářová, Renata Kadlčíková

                                                                                                                                                              Asistentka: Marie Mikulková