Home

Logopedie

V mateřské škole pracují 2 logopedičtí asistenti, vzhledem k narůstajícím problémů v této oblasti, kteří dětem intenzivně pomáhají v prevenci logoped. vad, eventuálně s jejich následným odstraněním.

Grafomotorika

Snažíme se děti co nejlépe připravit na vstup do ZŠ ve všech oblastech a nepodceňujeme ani oblast grafomotoriky, která by dětem v budoucnu mohla způsobit nemalé obtíže.

Metoda dobrého startu

Metoda „Dobrého startu“ je metodou stimulační a rehabilitační. Podstatou je metoda akusticko – motorická. Všechny tři složky v ní hrají důležitou úlohu.

POJĎTE DĚTI MEZI NÁS, BUDEME MÍT RADOST Z VÁS. Budem kreslit, zpívat, hrát, společně svět poznávat.