Home

Jaro, léto, podzim, zima ve školce je stále príma!

ADAPTAČNÍ DEN PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI
DNE 30.8. OD 9 DO 11 HODIN

Logopedie

V mateřské škole pracují 4 logopedičtí asistenti, vzhledem k narůstajícím problémů v této oblasti, kteří dětem intenzivně pomáhají v prevenci logoped. vad, eventuelně s jejich následným odstraněním.

Grafomotorika

Snažíme se děti co nejlépe připravit na vstup do ZŠ ve všech oblastech a nepodceňujeme ani oblast grafomotoriky, která by dětem v budoucnu mohla způsobit nemalé obtíže.

Metoda dobrého startu

Metoda „Dobrého startu“ je metodou stimulační a rehabilitační. Podstatou je metoda akusticko – motorická. Všechny tři složky v ní hrají důležitou úlohu.

POJĎTE DĚTI MEZI NÁS, BUDEME MÍT RADOST Z VÁS. Budem kreslit, zpívat, hrát, společně svět poznávat.

Mateřská škola Milíčova děkuje všem sponzorům, kteří nám přispěli ke zkvalitnění činnosti v mateřské škole. 

Hračkami, které jsme za Vaše finanční příspěvky mohli zakoupit, jste udělali dětem velkou radost !

Velmi děkujeme firmám EKOME,spol.s.r.o., VLW, spol.s.r.o., Půjčovna nářadí VLK,s.r.o., WASTEX, spol.s.r.o., TC servis, s.r.o., RODIČŮM NAŠICH DĚTÍ, Zaměstnancům Barum Continental.       

Zaměstnanci a děti MŠ Milíčova