4. třída: „Žabičky“

Telefonní číslo do naší třídy je: 777 603 976.
Volat můžete vždy od 6,30 do 8,00 hodin.
Omlouváte-li dítě SMS zprávou, odesílejte zprávu nejpozději do 7,30hod.,  pokud budete odesílat později, může se stát, že nebude přečtena, proto raději volte variantu telefonického hovoru. Děkujeme.
Třídní email: zabicky@msmilicova.cz

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

Naši třídu navštěvují 5 – 7 leté děti a děti s odkladem školní docházky. Letos se nám zapsalo do třídy 28 dětí – 18 hochů a 10 dívek. Z toho je 8 dětí s odkladem školní docházky.

Naše motto: „Jaro, léto, podzim, zima, u Žabiček je vždy prima.“

Připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry. Snažíme se vytvářet dobré předpoklady pro pokračování dalšího vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně u všech dětí podporovány individuální rozvojové možnosti. Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky tak, aby další rok strávený v MŠ byl pro dítě rokem přínosným. V zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti na základní školu se snažíme navázat těsnou spolupráci s pedagogickými pracovnicemi i žáky ZŠ, ZUŠ. Abychom u dětí pomáhaly rozvíjet empatii, přátelský vztah ke kamarádovi, umět pomoci kamarádovi, nebýt lhostejný k přírodě a okolnímu světu, začaly jsme spolupráci s mladšími dětmi v naší mateřské škole.

Do naší třídy budou od října docházet jednou týdně studentky střední pedagogické školy. Praxi povede paní učitelka Lucie Ševčíková.

Jsme třída zvídavá a velice rádi se smějeme! Na celý rok máme připravené samé prima akce. Některé máme už naplánované dopředu, třeba plavání a různé kulturní programy, ale jiné přichází během chodu a plynou z různých situací. Chodíme například do galerie, knihovny, divadel, na výstavy, do sportcentra. Při vycházkách obdivujeme památky a zajímavá místa v našem městě, ale také velice rádi utíkáme načerpat energii do lesa. My, budoucí školáčci, chodíme na návštěvu do prvních tříd v okolních školách. Těšíme se na cvičení v jejich tělocvičně a na pracovní dílny ve školních lavicích.

Intenzivně se věnujeme přípravě na vstup do základní školy. Tomu je přizpůsobeno vybavení třídy hračkami i speciálními pomůckami a zejména nabídka aktivit. Učitelky se zaměřují na cvičení a sportovní činnosti, dodržování pravidel při hrách i soužití, zařazují hry vyžadující spolupráci dětí a zejména se zaměřují na cílenou předškolní přípravu dětí.

V popředí pozornosti jsou též pracovně výtvarné činnosti a grafomotorika, jazykové hry a kvalita výslovnosti, matematická průprava, společenské hry, sociální dovednosti, dosažení maximální samostatnosti dětí, citlivé a neagresivní řešení konfliktů mezi dětmi. I když se tady bavíme už o přípravě na školu, tak stále je pro děti nejdůležitější pohyb- hrubá motorika, od které se všechno odvíjí. 

S dětmi chodíme ven, malujeme, tvoříme, tak se, prosím, nezlobte, že děti někdy budou špinavé. Aspoň máte zpětnou vazbu, že si vaše dítě hrálo, bavilo se a že je ve školce šťastné. A to je ta nejdůležitější a hlavní věc, o kterou nám jde.

Třídní učitelky: Lucie Ševčíková

  Karin Hallová