5. třída: „Pastelky“

Telefon pro omlouvání dětí od 6,30 do 8,00  hodin : 777 595 676

NOVĚ k dispozici třídní Email:

pastelky@msmilicova.cz

EMAIL SLOUŽÍ K VÝMĚNĚ INFORMACÍ, NÁVRHŮ A PODNĚTŮ.

Fotogalerie zde

Kalendář akcí

Ve třídě je zapsáno 27 dětí ve věku od 3 – 4 let.

Našim cílem je:

Třída usměvavých a spokojených dětí.

Zaměřujeme se na rozvoj osobnosti každého dítěte ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Naše aktivity směřují zejména k sebeobsluze a rozvoji samostatnosti. Po celý rok se snažíme trávit co nejvíce času venku volnou neřízenou hrou, která děti učí začlenit se do kolektivu a interakci s kamarády. Pozorně dětem nasloucháme a společně prožíváme jejich zážitky, které nás potom inspirují při tvoření TVP. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do MŠ těšily.

U dětí rozvíjíme především:

Samostatnost – Vedeme děti k samostatnosti a osvojování si přiměřených praktických dovedností a samoobsluhy: obouvání, oblékání, svlékání, upevňování hygienických návyků atd.

Tvořivost – Rozvíjíme fantazii a kreativitu při všech výtvarných činnostech. Děti se seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami: malování, modelování, stříhání, lepení, koláže, tvoření z přírodních materiálů atd.

Hudební výchovu – Učíme děti vnímat rytmus a také spojení hudby s pohybem. Hrajeme na Orffovy nástroje a vyrábíme přírodní nástroje.

Radost ze společné hry – Hlavní činností dětí je hra, která je provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Hlavní náplní naší třídy jsou hry: námětové, konstruktivní, pohybové atd.

Pohybové dovednosti – Již několik let chodíme jednou týdně cvičit na sokolovnu v Malenovicích. Děti si hravou formou osvojují pohybové dovednosti, obratnost a správné držení těla.

Lásku k přírodě – Učíme se citlivě vnímat přírodní krásy a podílet se na úpravě prostředí ve škole. Po celý rok se snažíme dětem prakticky přiblížit práci na školní zahradě – pečovat o záhony, udržovat školní zahradu. Pokud nám počasí dovolí, snažíme se trávit převážnou část dne venku na zahradě mateřské školy, okolních loukách a lese.

Naše báseň:

My jsme děti z pastelek,

našli jsme na smutek lék.

Hrajeme si, zpíváme,

dobrý oběd si dáme.

A po chvilce odpočinku,

těšíme se na maminku.

Třídní učitelky: Jaroslava Gorcová
Petra Tovtová