Spádovost

Obvod pro Mateřskou školu Milíčova Zlín, p.o. (spádovost):

k.ú. Lhotka (včetně místní části Chlum), k.ú. Salaš, Bezručova, Brigádnická, Červnová, Havlíčkova, Hřebíčková, Chelčického, Chmelník, I. Veselkové, J. Staši, Jarolímkovo náměstí, Karlov, Komenského, Kučovaniny, Masarykova, Milíčova, Nová, Palackého, Potěhníkova, Pod hradem I, II,  Skalní, Slatiny, Světlov, Šrámkova, Švermova, Tečovská, Tř. 3.května (v úseku od křižovatky s ul. Chelčického po hranici k.ú. Louky), třída Svobody (v úseku od křižovatky s ulicí Chelčického po křižovatku s ulicí Masarykova), Zahradní, Zahradní čtvrť, Žleby.