Spádovost

Obvod pro Mateřskou školu Milíčova Zlín, p.o. (spádovost):

k.ú. Lhotka (včetně místní části Chlum), k.ú. Salaš, Bezručova, Brigádnická,Červnová, Havlíčkova, Chelčického, Chmelník, I. Veselkové, J. Staši, Jarolímkovo náměstí, Karlov, Komenského, Kučovaniny, Masarykova, Milíčova, Nová, Palackého, Potěhníkova, Skalní, Slatiny, Světlov, Šrámkova, Švermova, Tečovská, Tř. 3.května (v úseku od křižovatky s ul. Chelčického po hranici k.ú. Louky), Zahradní, Zahradní čtvrť, Žleby.