Plavání

Plavecký výcvik probíhá zpravidla u starších dětí (5-7 let) 2x ročně, kurz je sestaven z 6-8 lekcí trvajících 60 minut, které se uskutečňují vždy odpoledne v pravidelném čase. Děti navštěvují prostory Městských lázní ve Zlíně, kde se dopraví MHD za doprovodu pedagogů ze svých tříd. V prostorách Městských lázních Zlín si děti přebírají odborně aprobovaní plavčíci z plavecké školy. Děti jsou rozděleny do několika družstev po 5 – 10 dětech, dle svých schopností a své družstvo navštěvují i v budoucích lekcích, čímž je zajištěna systematická, posloupná výuka každého dítěte. Cílem této výuky je především adaptabilita dětí na vodní prostředí, získání základních pohybových návyků ve vodě a seznámení se základními hygienickými a bezpečnostními pravidly při plaveckém výcviku.

Po celou dobu trvání lekce plavání jsou přítomny třídní učitelky dětí, které je neustálým úsměvem povzbuzují, podporují a především vytvářejí pocit bezpečí pro děti v neznámem prostředí. Lekce plavání jsou založeny zejména na příjemném prožitku dětí při pobytu ve vodě.