Platby a stravování – platby po třídách

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

1. třída – Sluníčka – stáhnout

2. třída – Srdíčka – stáhnout

3. třída – Rybičky – stáhnout

4. třída – Žabičky – stáhnout

5. třída – Pastelky – stáhnout

6. třída – Hvězdičky – stáhnout

Ve školním roce 2023/2024 je školné ve výši 448,- Kč měsíčně. Děti v předškolním věku a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.