OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva

v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol

(celý text naleznete zde ):

 

Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Možnosti podání žádosti o přijetí:

1.       Datovou schránkou na adresu datové schránky MŠ Milíčova ID datové schránky      

           školy : h2tk4tg

2.       Emailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý mail)

3.       Poštou

4.       Osobním podáním ve škole při dodržování hygienických opatření dne 13.5.2020

          od 8-12 a 13-16 hodin.

5.       Termín pro doručení přihlášek je stanoven  od 02. 05. 2020 nejpozději do   

            16. 05. 2020

 

Součástí žádosti musí být:

1.       Prostá kopie rodného listu dítěte.

2.       Čestné prohlášení o očkování (vzor zde)

3.       Prostá kopie očkovacího průkazu.

 

NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE!!!

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

   

V případě, že již máte žádost od lékaře potvrzenou, stačí ji doručit společně s kopií rodného listu.

 

Přidělené registrační číslo žádosti Vám bude zasláno na mailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti o přijetí dítěte po 16. květnu 2020. Pod tímto registračním číslem bude do 30ti dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručeny poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit přímo na ředitelku školy!

+420 731 062 228

+420 739 510 511