Prázdninový provoz

Mateřská škola Milíčova bude v průběhu letních prázdnin uzavřena v měsíci červenci od 1.7. do 30.7.2023 a v měsíci srpnu od 28.8. do 31.8.2023.

MŠ bude otevřena od 31.7. – 25.8.2023.

V měsíci srpnu budou přijímány také děti z jiné MŠ (viz. odkazy níže)

Rodičům dětí z MŠ Milíčova, kteří mají zájem o umístění v jiné MŠ v měsíci červenci, kdy je naše školka uzavřena, bude vydána kopie evidenčního listu.