Odklad školní docházky

V každém školním roce je v naší mateřské škole zařazeno v předškolní třídě „Žabičkách“ , věk 5-7 let, několik dětí s odkladem školní docházky. Záměrem naší mateřské školy je s těmito dětmi pracovat tak, aby tzv. „rok navíc“ pro ně byl přínosem, ve všech oblastech vývoje dítěte a samozřejmě byl přiměřeně naplněn individuálními či skupinovými aktivitami odpovídajícím potřebám a požadavkům dětí.

Po konzultaci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou v Loukách, eventuelně se základní školou,  je pro děti vytvořen vzdělávací plán na daný školní rok, ve kterém jsou podrobně rozepsány dílčí úkoly, na které se pedagogové či rodiče s dětmi více zaměří a také je vypracován tzv. individuální plán pro každé dítě zvlášť, který vychází ze specifických potřeb každého dítěte. Je rozčleněn na několik částí, či období, aby souvisel s třídním vzdělávacím plánem a tyto plány byly vzájemně provázány.

Pro rodiče jsou připraveny i tzv. „týdenní úkoly“ , uskutečnňované  většinou formou metodických listů, zaměřené na činnost rodiče a dítěte doma. Samozřejmě, jsou doporučenou nabídkou a záleží tedy na volbě každého rodiče, zda ji využije či ne.