Odklad školní docházky

Ve třídě „ŽABIČKY“ jsou vzdělávány jak děti předškolní, tak děti s odkladem školní docházky. Se všemi dětmi se pracuje ve vzájemné spolupráci tak, abychom je připravily na úspěšný vstup do ZŠ. Při vzdělávání dětí s odkladem školní docházky vycházíme ze závěrů pedagogicko-psychologické poradny, která specifikuje oblasti vývoje konkrétního dítěte, ve kterých má být rozvíjeno a dosaženo jeho celého vývoje. Jsou podrobně rozepsány dílčí úkoly, na které se při výuce zaměříme v souladu s třídním vzdělávacím plánem. 

Rodiče jsou informováni o pokrocích dítěte, případně jim doporučíme činnosti, na které se mohou zaměřit doma, aby bylo dosaženo maximálního pokroku. Na nástěnce jsou také pracovní listy zaměřeny na grafomotoriku, které si děti mohou brát domů jako dobrovolný „domácí úkol“.