Metoda dobrého startu

Metoda „Dobrého startu“ je metodou stimulační a rehabilitační. Podstatou je metoda akusticko – motorická.
Všechny tři složky v ní hrají důležitou úlohu:

  • Složka zraková – rozlišování grafických tvarů
  • Složka pohybová – provádění gest, jež ilustrují grafické znaky a mají být v souladu s rytmem písně
  • Složka sluchová – vnímání rytmu písničky

Cílem této metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhradit lateralizaci, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostrou. V naší mateřské škole Metodu dobrého startu děláme s předškolními dětmi v menších skupinkách.