Karanténní opatření

Vážení rodiče,

v souvislosti se změnami pravidel pro karanténní opatření, která vstoupila v platnost dne 25.9.2020, sdělujeme následující – ZDE

Pokud bylo dítě v kontaktu s Covid pozitivní osobou:

musí být v karanténě po dobu 10 dní od posledního kontaktu a testováno bude 5. – 10. den. Pokud bude výsledek negativní, bude karanténa ukončena, tzn. do školy přichází dítě až v okamžiku obdržení negativního výsledku.

V případě nařízené karantény KHS Zlín vyčkejte na telefonický kontakt, kde vám budou sděleny další informace a postup. 

Dítě musí dodržovat pravidla karantény, nestýkat se s jinými lidmi. Ostatní členové rodiny v karanténě být nemusí, nebyli v kontaktu s  Covid -19 pozitivní osobou.

Při návratu dítěte do mateřské školy předá zákonný zástupce prohlášení o bezinfekčnosti. (formulář k dispozici v MŠ)