Kalendář – Sluníčka

V úterý 9. 6. 2020 se budeme s dětmi fotografovat.

Pokud chcete přivést dítě, které momentálně nenavštěvuje MŠ pouze na fotografování, přiveďte ho na 8:30.