Kalendář – Rybičky

Akce budou v průběhu měsíců doplňovány. Termíny mohou být podle aktuálních okolností dodatečně upraveny. Bližší podrobnosti naleznete na informačních rozpisech akcí na vstupních dveřích Rybiček.

Kroužek ANGLIČTINY pro přihlášené děti bude probíhat pravidelně každý týden:

  • v úterý od 15.00 – 15.45 hod. pro první skupinu dětí, od 15.50 – 16.35 hod. pro druhou skupinu
  • ve středu od 15.00 – 15.45 hod. pro třetí skupinu dětí

Učitelce angličtiny paní Kateřině Matulíkové předávají děti třídní učitelky. Bezprostředně po ukončení hodiny si děti přebírají rodiče nebo zmocněné osoby. 

Kroužek GRAFOMOTORIKY pod vedením paní učitelky Zdeňky Mikešové se uskuteční vždy v lichém týdnu v pondělí a v pátek ve třídě Rybiček od 15.15 hod. Podmínkou je spoluúčast rodiče dítěte či jiné dospělé osoby.

PLAVÁNÍ  proběhne v podzimním a jarním termínu, vždy po 6 lekcích. 

 

Akce ZÁŘÍ 2019 – RYBIČKY

ST 4. 9.   Třídní schůzky s rodiči 15.30 hod. ve 3. třídě Rybiček

ČT 12. 9.   SKOČME SPOLEČNĚ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU – skákací hrad na školní zahradě, malování na chodník, opékání špekáčků – pruty s sebou

ÚT 17. 9.  NOHEJBAL na hřišti u Sokolovny, v 9 hodin

ČT 19. 9.  NIKAFIT cvičení, v 8.30 hodin

ÚT 24. 9.   DOMÁCÍ ZVÍŘATA na školní zahradě (poníci, kozy, králíci)

 

 

Akce ŘÍJEN 2019 – RYBIČKY

ČT 3. 10.  DÍLNY 11.ZŠ – 12.30 hod.

PO 7. 10.  GRAFOMOTORIKA pro přihlášené děti, 1. lekce, od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Rybiček. Nepřihlášené děti budou odvedeny do třídy Žabiček.

ČT 10. 10.  NIKAFIT cvičení, v 8.30 hodin

Pá 11. 10.  GRAFOMOTORIKA pro přihlášené děti, 2. lekce, od 15.15 – 16.00 hod. ve třídě Rybiček.

ST 16. 10.  DÍLNY 8. ZŠ, výtvarné tvoření a pohybové aktivity – 12.30 hod.

PO 21. 10. GRAFOMOTORIKA – 3. lekce od 15.15 hod.

ČT 24. 10.  PLAVÁNÍ – 1. lekce – připravte dětem do baťůžku: plavky (děvčatům jednodílné), gumovou čepici (napište velkým tiskacím písmem nesmazatelným fixem jméno dítěte tak, aby bylo pro učitelku plavání lehce čitelné i z dálky), ručník, malé pití v uzavíratelném obalu, děvčátkům gumičku na dlouhé vlásky, hřeben – nedávejte jim do lázní sponky do vlasů.

Pá 25. 10.  GRAFOMOTORIKA – 4. lekce od 15.15 hod.

ÚT 29. – ST 30. 10.  Podzimní prázdniny, omezený provoz

ČT 31. 10.  PLAVÁNÍ – 2. lekce

 

 

Akce LISTOPAD 2019 – RYBIČKY   

PO 4. 11. GRAFOMOTORIKA – 5. lekce od 15.15 hod.

ČT 7. 11.  PLAVÁNÍ – 3. lekce, SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST, LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Pá 8. 11. Malování s malířem panem Dostálem, dopoledne. GRAFOMOTORIKA – 6. lekce od 15.15 hod.

ÚT 12. 11.FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ, třídy postupně od 8 hodin. Fotografka paní Mládenková. Kdo nechce své dítě fotit, nahlásí to včas třídním učitelkám.

ST 13. 11.  DÍLNY 11.ZŠ, výtvarná výchova – 12.30 hod.

ČT 14. 11.  PLAVÁNÍ – 4. lekce

PO 18. 11.  GRAFOMOTORIKA – 7. lekce od 15.15 hod.

ÚT 19. 11. VÝSTAVA LEGA – Kolektivní dům Zlín, 9 – 11 hodin, 40 Kč z KF

ČT 21. 11.  PLAVÁNÍ – 5. lekce

Pá 22. 10.  GRAFOMOTORIKA – 8. lekce od 15.15 hod.

ČT 28. 11.  Sférické kino v MŠ:  „VESMÍR“ – v 10 hodin, 60 Kč z KF. Odpoledne PLAVÁNÍ – 6. lekce, závěrečná 

 

 

Akce PROSINEC 2019 – RYBIČKY  

PO 2. 12. GRAFOMOTORIKA – 9. lekce od 15.15 hod.

ST 4. 12.  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ v ZUŠ, 10  hod.

ČT 5. 12.  MIKULÁŠ V MŠ, od 8.00 hod. 

PÁ 6. 12. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU v MŠ, dopoledne,  GRAFOMOTORIKA – 10. závěrečná lekce od 15.15 hod.

PO 9. 12.  ZDRAVÝ ÚSMĚV, 9.00 hod. – přednáška pro děti o správné péči o  chrup, technice čistění zubů

ST 11. 12.  VÝLET DO VIZOVIC autobusem v 8.30 hod., návštěva čokoládovny a výstavy baněk, návrat na oběd do MŠ

ČT 12. 12.   FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ „MIMI A …“  Zlaté jablko Zlín, 9 hodin.  VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  dětí s rodiči, od 14.30 hod.

ČT 19. 12.   VÁNOČNÍ POHÁDKY od 8.40 hod. v 8.ZŠ Malenovice, zdarma

MŠ uzavřena od soboty 21. 12. 2019 do neděle 5. 1. 2020.

 

 

Akce LEDEN 2020 – RYBIČKY

PO  6. 1. NIKAFIT cvičení, v 8.30 hodin, TŘI KRÁLOVÉ v MŠ, dopoledne

PÁ 17. 1.  KNIHOVNA MALENOVICE – „Zimní sporty“, 10 hod.

ÚT 28. 1.  BUBENÍCI v MŠ, 8.30 hod.

ČT 30. 1.  NIKAFIT cvičení, v 8.30 hod.

 

 

Akce ÚNOR 2020 – RYBIČKY

 

 

Akce BŘEZEN 2020 – RYBIČKY

ČT 12. 3.   Prohlídka 11. ZŠ – dopoledne

 

 

Akce DUBEN 2020 – RYBIČKY

ČT 2. 4.    TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ v ZUŠ, 9.30 – 10.30 hod.

ST 8. 4.    DÍLNY 8. ZŠ, Velikonoční tvoření, 12.30 hod.

ČT 16. 4.   VÝCHOVNÝ KONCERT v ZUŠ, 9.30 – 10.30 hod., ukázka hudebních nástrojů

 

 

Akce KVĚTEN 2020 – RYBIČKY 

PO 18. – PÁ 22. 5.  ŠKOLA V PŘÍRODĚ, Vizovice, hotel Revika

 

 

Akce ČERVEN 2020 – RYBIČKY