INFORMACE pro rodiče k opětovanému návratu do MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

informujeme Vás o podmínkách návratu dětí do MŠ. Testování bude probíhat 2x týdně od prvního dne nástupu do školy, zpravidla
pondělí a čtvrtek. Testovacím místem bude šatna vedlejší budovy (Pastelky a Hvězdičky). Hlavní vchod bude uzavřen a otevřen pouze pro děti s negativním výsledkem antigenního testu. 

Třídy Rybičky a Žabičky bubou rozděleny do skupin po 15. dětech.
Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích hlavního vchodu.

Pročtěte si, prosím, žlutě zvýrazněné odstavce a odkazy v přiložených dokumentech MŠMT ohledně testování žáků a jejich návratu do MŠ.

V případě potřeby více informací volejte na třídní telefon nebo ředitelce MŠ.Na Vaše děti se těší kolektiv zaměstnanců.