Grafomotorika

Škola je jednou z nejdůležitější zkušeností v životě dítěte. Nové požadavky, které jsou kladeny na dítě v různých oblastech mohou být příjemné ale i nepříjemné. Vzpomínky na úspěchy a selhání v dětství mohou člověka provázet po celý život a někdy trvá celé roky, než se překonají důsledky špatného začátku. Proto se snažíme děti co nejlépe připravit na vstup do ZŠ ve všech oblastech a nepodceňujeme ani oblast grafomotoriky, která by dětem v budoucnu mohla způsobit nemalé obtíže. Zejména je kladen důraz na grafomotorická cvičení, která jsou každý týden zařazována do tématických okruhů a děti se učí správnému úchopu tužky již od prvních dnů nástupu do MŠ.
Grafický projev je založen na uvědomělém pohybu – koordinace svalstva ruky, zápěstí a prstů, tedy jemné motoriky, ve spojitosti se smyslovými funkcemi – zrakem, sluchem a hmatem.

Všechny děti nejsou stejné, proto často v oblasti grafomotoriky vyžadují individuální přístup. Cílem není vytvoření dokonalého obrázku, ale především správný úchop, ovládání psacích potřeb, kreslení uvolněnou rukou a celkové zlepšení práce s tužkou. Dětem, pro něž jsou běžná cvičení uskutečňovaná v průběhu celodenního vzdělávání na třídě nedostačující a uvolnění zápestí jim činí obtíže, je připraven kroužek „grafomotoriky“ ve kterém se jim individuálně, každý týden za přítomnosti jednoho z rodičů, věnuje paní učitelka aprobovaná v této oblasti a děti se hravou formou seznamují se správnými návyky.